۱۳۹۴ بهمن ۲, جمعه

تظاهرات در برلین در محکومیت سفر رییس جمهور آخوندی به فرانسه


روز سه  شنبه ۲۹ دی (۱۹ ژآنویه)،‌ جمعی از ایرانیان آزاده در برلین در اعتراض به سفر آخوند روحانی رئیس جمهور اعدام به اروپا به تظاهرات پرداختند. شرکت کنندگان خواستار محکومیت بین المللی سفر رئیس جمهور جنایتکاران به اروپا و شرکت ایرانیان آزادیخواه در تظاهرات در پاریس شدند.