۱۳۹۴ دی ۲۷, یکشنبه

اعتراض به سفر روحانی شاه اعدام به فرانسه


رسانه های عمومی از سفر آخوند شیاد حسن روحانی، رئیس جمهور رژیم جنایتکار حاکم بر ایران به پاریس در روز ۲۸ ژانویه خبر می دهند. این سفر در شرایطی انجام می گیرد که موج اعدام های وحشیانه سراسر میهنمان ایران را فرا گرفته و روزی نیست که شهرهای ایران شاهد اعدام های گروهی نباشد.
هدف سفر روحانی به پاریس مقدم بر هر چیز دریوزگی سیاسی وی در بارگاه دولت های مماشاتگر غربی است تا در مقابل حراج سرمایه های کشورمان امدادهای آنها را برای تضمین عمر فاشیزم دینی حاکم بر کشورمان کسب نماید. در این راستا او منافع مردم محروم ایران را پای استعمار و مماشاتگران غربی قربانی می کند.
روحانی در مصاحبه با خبرنگار روزنامه ایتالیایی "کریر دلا سرا" که از او در مورد رقم بسیار بالای اعدام در ایران سئوال می کند، با وقاحت و شیادی پاسخ می دهد: "بیشتر اعدام ها در ایران مربوط به قاچاق مواد مخدر می باشد. ما مرز طولانی با افغانستان داریم و اگر اعدام را لغو کنیم، مواد مخدر به اروپا خواهد رسید و برای شما بد خواهد شد".
البته از پس مانده های خمینی ضد بشر که بویژه در دوران "پسا برجام" در گرداب تضادهای داخلی و بین المللی دست و پا می زنند، انتظاری جز اعدام و سرکوب وحشیانه برای مهار اعترضات مردمی و در نتیجه حفظ موجودیت نظام سراپا نامشروع شان نیست، چرا که این رژیم جنایتکار تنها با تکیه بر اعدام و سرکوب قادر به ادامه حیات ننگینش می باشد.
بنابراین وظیفه انقلابی و میهنی هر ایرانی میهن پرست است تا ضمن شرکت در تظاهرات روز ۲۸ ژانویه در پاریس، چهره واقعی آخوند روحانی را به عنوان نماینده رژیم شکنجه و اعدام در انظار جهانیان افشا نماید.
این کمترین انتظار مردم زجرکشیده، بویژه مادران داغدار و شجاع ایرانی از ماست که خود با پذیرش خطرات جدی در داخل کشور به مقابله با اعدام و شکنجه و زندان برخاسته اند؛ انتظار کودکان کارتن خوابی است که قربانی بیداد و ستم باندهای دزد و فاسدی هستند که روحانی به نمایندگی از طرفشان به پاریس می آید.
مرکز همگرایی مهاجران ایرانی در شهر اشتوتگارت – آلمان، ضمن حمایت از فراخوان سازمان مجاهدین خلق ایران برای اعتراض به سفر آخوند روحانی به پاریس از عموم مهاجران و پناهندگان ایرانی دعوت می کند که برای رساندن صدای مظلومیت مردم ایران بر علیه اعدام و شکنجه در ایران در این تظاهرات اعتراضی شرکت نمایند.

مرکز همگرایی مهاجران ایرانی در شهر اشتوتگارت – آلمان
دی ۱۳۹۴ ۲۶