۱۳۹۴ مرداد ۳, شنبه

پرواز پرستوها: مسعود رجوي: زهر اتمي نقطة عطف در سرنوشت رژيم آخوند...

پرواز پرستوها: مسعود رجوي: زهر اتمي نقطة عطف در سرنوشت رژيم آخوند...:  تازه ترين پيام مسعود رجوي (فيلم   اينجا  )   جنگ آزاديبخش و سرنگوني خلافت ارتجاعي، انتخابات آزاد و تدوين قانون اساسي جمهوري جديد در مجلس...